Evitron - obróbka metali oraz produkcja wtryskowa » NCBR 6.1.1.1

PL EN DE

Slide background locking system

Locking System

Speed sensor

sliding roofs

Sliding Roof

window crank

Window Crank

seat adjust

Seat Adjustment

beam adjust

Beam Adjustment

cam shaft

Can Shaft Sensor

Produkcja

magnesów
polimerowych

Oferta

NCBR 6.1.1.1

 

Evitron sp. z o.o. realizuje projekt 6/1.1.1/2020 SS Duże/MSP/JN 4 dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Opracowanie technologii produkcji enkoderów magnetycznych z zastosowaniem wysokoprecyzyjnych impulsatorów magnetycznych.”

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 899 713.52 PLN

Wartość projektu 2 627 497.40 PLN

 

Cele projektu:

W ramach projektu zostanie przeprowadzony szereg badań czynników wpływających na dokładność magnetycznego zorientowania podczas formowania i namagnesowania wielobiegunowych pierścieni magnetycznych oraz wpływ tej dokładności na działanie i parametry enkodera magnetycznego. Metoda ta pozwoli na stworzenie nowatorskich enkoderów składających się z wielobiegunowych pierścieni magnetycznych, które będą współpracowały z czujnikami pola magnetycznego, których koszt wytworzenia będzie wielokrotnie niższy od istniejących na rynku.

Planowane efekty:

Rezultat projektu – wysokoprecyzyjny enkoder magnetyczny składający się z impulsatora magnetycznego, o wysokiej dokładności namagnesowania i wysokich właściwościach mechanicznych oraz odpornych na temperaturę zostanie wdrożony w działalności Wnioskodawcy. Kluczowym elementem technologii będzie opracowana w ramach realizacji prac B+R modularna forma wtryskowa pozwalająca na wielokomponentowy wtrysk z zastosowaniem pola magnetycznego, dzięki czemu możliwa będzie orientacja cząstek magnetycznych w formie wtryskowej. Opracowana metoda produkcji pozwoli na uzyskanie precyzyjnych struktur magnetycznych, dzięki czemu będzie można wytwarzać wysokoprecyzyjne enkodery magnetyczne niewielkim kosztem. Wytworzone w ten sposób enkodery będą miały wyższą dokładność aniżeli wytwarzane aktualnie enkodery magnetyczne w tym segmencie cenowym, przez co wypełnią lukę technologiczną i rynkową pomiędzy enkoderami optycznymi o najwyższej dokładności pomiaru kąta ze średnio dokładnymi tradycyjnymi enkoderami magnetycznymi. Technologia, ta pozwoli na znaczne zautomatyzowanie i skrócenie cyklu produkcji w stosunku do standardowo stosowanych metod produkcji enkoderów magnetycznych.

 

© 2018 - Evitron. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny: Studio graficzne AM. Realizacja: KULIKOWSKI-IT

error
Follow by LinkedIn
Follow by YouTube
Follow by Facebook