Evitron - obróbka metali oraz produkcja wtryskowa » NCBR 1.1.1.

PL EN DE

Slide background locking system

Locking System

Speed sensor

sliding roofs

Sliding Roof

window crank

Window Crank

seat adjust

Seat Adjustment

beam adjust

Beam Adjustment

cam shaft

Can Shaft Sensor

Produkcja

magnesów
polimerowych

Oferta

NCBR 1.1.1.

www_waskie2.jpg

 

 Evitron sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Opracowanie innowacyjnej metody produkcji nowatorskich wielobiegunowych wirników i pierścieni magnetycznych z zastosowaniem magnetyzacji wstępnej w formie wtryskowej”

Dofinansowanie projektu z UE: 1 439 115,54 PLN

Wartość projektu: 2 172 800,01 PLN

Cele projektu:

Projekt będący przedmiotem niniejszego wniosku zakłada opracowanie innowacyjnej metody produkcji z zastosowaniem magnetyzacji
wstępnej w formie wtryskowej, dzięki której możliwe będzie stworzenie nowatorskich produktów w postaci wirników i pierścieni
magnetycznych wielobiegunowych na bazie związku SrFeO oraz SmCo.
Korzyściami wynikającymi z innowacyjnej metody produkcji są:
– wytwarzanie wielobiegunowych magnesów z materiałów, z których dotychczas nie dało się wytwarzać wielobiegunowych magnesów,
takich jak materiał Samar Kobalt
– znaczące zwiększenie właściwości magnetycznych wytwarzanych pierścieni i wirników magnetycznych
– możliwość wytwarzanie wielobiegunowych magnesów o mniejszych szerokościach niż dotychczas
– brak konieczności magnesowania pierścieni i wirników po ich wytworzeniu,
– skrócenie cyklu produkcyjnego o jeden etap,
Opracowana w toku prac B+R innowacyjna metoda produkcji przyczyni się do wdrożenia na rynek wielobiegunowych polimerowych
elementów magnetycznych cechujących się funkcjonalnościami/parametrami nieosiągalnymi przez rozwiązania konkurencyjne.
Osiągnięcie celów projektu planowane jest poprzez przeprowadzenie 4-etapowych prac B+R obejmujących:
– opracowanie i konstrukcję prototypu modułowej formy wtryskowej,
– wytworzenie serii próbek pierścieni magnetycznych,
– badania materiałowe i elektromagnetyczne wytworzonych próbek,
– opracowanie prototypów wirników magnetycznych o optymalnej strukturze i optymalnych właściwościach magnetycznych oraz
wytycznych do produkcji.
Opracowanie w ramach projektu innowacyjnej metody produkcji wielobiegunowych wirników i pierścieni magnetycznych będzie możliwe
dzięki wykorzystaniu dotychczasowej wiedzy i doświadczenia firmy w produkcji magnesów polimerowych. Do prowadzonych prac B+R
niezbędne będzie również wykorzystanie dostępnych zasobów oraz zaangażowanie nowych w
tym:
– materiałów do budowy formy wtryskowej oraz do stworzenia prototypu,
– aparatury badawczej,
– zasobów ludzkich.

© 2018 - Evitron. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny: Studio graficzne AM. Realizacja: KULIKOWSKI-IT

error
Follow by LinkedIn
Follow by YouTube
Follow by Facebook