change language Pl En De

Home > Pierścienie magnetyczne > Magnesy na bazie materiału Samatron ®

Magnesy na bazie materiału Samatron ®

Pierścienie magnetyczne wykonane z materiału Samatron ® na bazie związku Samarium Kobalt są najrzadziej stosowanymi magnesami ze względu bardzo wysoki koszt materiału. Materiał ten stosowany jest wszędzie tam gdzie wymagany jest jeden z wymienionych przypadków:

- stabilne pole magnetyczne wytwarzane przez magnes, które jest niezależne od temperatury (niski współczynnik temperaturowy)

- wysoka temperatura użytkowania magnesu

- odporność na rozmagnesowywanie w podwyższonych temperaturach

Rodzaj zastosowania

Rodzaj użytego materiału

© Copyright Evitron 2013 / powered by C5 / design by deep line