change language Pl En De

Home > Dofinansowania > NCBIR 1.1.1.

NCBIR 1.1.1.

www_waskie2.jpg

 

 Evitron sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Opracowanie innowacyjnej metody produkcji nowatorskich wielobiegunowych wirników i pierścieni magnetycznych z zastosowaniem magnetyzacji wstępnej w formie wtryskowej”

Dofinansowanie projektu z UE: 1 439 115,54 PLN

Wartość projektu: 2 172 800,01 PLN

Cele projektu:

Projekt będący przedmiotem niniejszego wniosku zakłada opracowanie innowacyjnej metody produkcji z zastosowaniem magnetyzacji
wstępnej w formie wtryskowej, dzięki której możliwe będzie stworzenie nowatorskich produktów w postaci wirników i pierścieni
magnetycznych wielobiegunowych na bazie związku SrFeO oraz SmCo.
Korzyściami wynikającymi z innowacyjnej metody produkcji są:
- wytwarzanie wielobiegunowych magnesów z materiałów, z których dotychczas nie dało się wytwarzać wielobiegunowych magnesów,
takich jak materiał Samar Kobalt
- znaczące zwiększenie właściwości magnetycznych wytwarzanych pierścieni i wirników magnetycznych
- możliwość wytwarzanie wielobiegunowych magnesów o mniejszych szerokościach niż dotychczas
- brak konieczności magnesowania pierścieni i wirników po ich wytworzeniu,
- skrócenie cyklu produkcyjnego o jeden etap,
Opracowana w toku prac B+R innowacyjna metoda produkcji przyczyni się do wdrożenia na rynek wielobiegunowych polimerowych
elementów magnetycznych cechujących się funkcjonalnościami/parametrami nieosiągalnymi przez rozwiązania konkurencyjne.
Osiągnięcie celów projektu planowane jest poprzez przeprowadzenie 4-etapowych prac B+R obejmujących:
- opracowanie i konstrukcję prototypu modułowej formy wtryskowej,
- wytworzenie serii próbek pierścieni magnetycznych,
- badania materiałowe i elektromagnetyczne wytworzonych próbek,
- opracowanie prototypów wirników magnetycznych o optymalnej strukturze i optymalnych właściwościach magnetycznych oraz
wytycznych do produkcji.
Opracowanie w ramach projektu innowacyjnej metody produkcji wielobiegunowych wirników i pierścieni magnetycznych będzie możliwe
dzięki wykorzystaniu dotychczasowej wiedzy i doświadczenia firmy w produkcji magnesów polimerowych. Do prowadzonych prac B+R
niezbędne będzie również wykorzystanie dostępnych zasobów oraz zaangażowanie nowych w
tym:
- materiałów do budowy formy wtryskowej oraz do stworzenia prototypu,
- aparatury badawczej,
- zasobów ludzkich.

 

 

 

© Copyright Evitron 2013 / powered by C5 / design by deep line